ЦПО

Център за професионално обучение Десита Габрово предлага обучение за заети лица, финансирано от Агенция по заетостта по ключови компетентности и професионални курсове

Едни от най-желаните курсове за преквалификация са фризьорските курсове. Също така, голямо търсене имат и курсове за заварчик, счетоводител и офис-секретар. По-долу може да видите всички професионални обучения, които предлага учебен център Десита.  

Списък на професии на център за професионално обучение към “ДЕСИТА” ЕООД
1. Професия: Продавач-консултант
   1.1. Спесиалност: Продавач-консултант
2. Професия: Офис- секретар
   2.1. Специалност: Административно обслужване
3. Професия: Оперативен счетоводител
   3.1. Специалност: Оперативно счетоводство
4. Професия: Оператор на компютър
   4.1. Специалност: Текстообработване
5. Професия: Администратор в хотелиерството
   5.1. Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството
6. Професия: Готвач
   6.1. Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки
7. Професия: Сервитьор-барман
   7.1. Специалност: Обслужване на заведения в обществено хранене
8. Професия: Строител
   8.1. Специалност: Кофражи
   8.2. Специалност: Армировка и бетон
   8.3. Специалност: Зидария
   8.4. Специалност: Мазилки и шпакловки
   8.5. Специалност: Вътрешни облицовки и настилки
   8.6. Специалност: Външни облицовки и настилки
   8.7. Специалност: Бояджийски работи
   8.8. Специалност: Строително дърводелство
   8.9. Специалност: Строително тенекеджийство
   8.10. Специалност: Покриви
9. Професия: Строител-монтажник
   9.1. Специалност: Стоманобетонни конструкции
   9.2. Метални конструкции
   9.3. Сухо строителство
   9.4. Дограма и стъклопоставяне
10. Професия: Оператор в дървеобработването
   10.1. Специалност: Производство на мебели
   10.2. Специалност: Производство на врати и прозорци
   10.3. Специалност: Производство на тапицирани изделия
   10.4. Специалност: Производство на монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби
   10.5. Специалност: Моделчество и дървостругарство
   10.6. Специалност: Дърворезно, амбалажно и паркетно производство
   10.7. Специалност: Производство на дървесни плочи
   10.8. Специалност: Производство на фурнир и слоеста дървесина
   10.9. Специалност: Производство на дървени детски играчки
11. Професия: Фризьор
   11.1. Специалност: Фризьорство
12. Професия: Козметик
   12.1. Специалност: Козметика
13. Професия: Шивач
   13.1. Специалност: Шивачество
14. Професия: Водач на МПС
   14.1. Специалност: Вътрешни и международни превози на пътници
   14.2. Специалност: Вътрешни и международни превози на товари
15. Професия: Монтьор на транспортна техника
   15.1. Специалност: Автотранспортна техника
   15.2. Специалност: Пътностроителна техника
16. Професия: Монтьор на подемно-транспортна техника
   16.1. Специланост: Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни превозни средства
   16.2. Специалност: Подемно-транспортна техника с електрозадвижване
17. Професия: Монтьор на енергийни съоражения и инсталации
   17.1. Специалност: Топлоенергетика
   17.2. Специалност: Топлинна техника
   17.3. Специалност: Хладилна техника
   17.4. Специалност: Газова техника
   17.5. Специалност: Климатична и вентилационна техника
18. Професия: Заварчик
   18.1. Специланост: Заваряване
19. Професия: Озеленител
   19.1. Специалност: Цветарство
   19.2. Специалност: Парково строителство и озеленяване
20. Професия: Пътен строител
   20.1. Специалност: Строител на пътища, магистрали и съоражения към тях

Контакти

гр. Габрово, ул. Пенчо Постомпиров №11 / до банка ДСК/

066 98 88 16 / 066 80 60 73
Иван Дженев - 0888 824 282
управител
Мануела Пенчева - 0897 992 914
офис секретар

desita_ivandjenev@abv.bg

logo footer

Учебен център "ДЕСИТА" предлага обучение на водачи на моторни превозни средства кат. А, A1, A2, В, В+Е, С, С+Е, D .Фирмата разполага с богат автопарк с модерни коли.

  Харесайте ни

От галерия

01
03
07
10
12
22

Контакти

гр. Габрово, ул. Пенчо Постомпиров №11 / до банка ДСК/

066 98 88 16 / 066 80 60 73
Иван Дженев - 0888 824 282
Управител
Мануела Пенчева - 0897 992 914
Офис секретар

Йоана Пенчева - 0896 78 98 94

Технически сътрудник

desita_ivandjenev@abv.bg